Üniversite eğitiminin vazgeçilmezi burslar

Türkiye’de başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerin burs alabileceği pek çok vakıf, kurum ve kuruluş bulunuyor. Aylık 150 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye kadar ulaşan burslar ailelerin ve öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırıyor.

TÜRKİYE’de eğitim bursu veren devlet kurumu ya da vakıflarda burs miktarları ve süreleri çeşitli kriterlere göre değişiyor. Öğrencilerin akademik süreçleri içerisinde tartışılmaz derecede önemli olan destek burslarını hangi kurumlar, hangi şartlarla, ne kadar miktarlarda veriyor, sizler için araştırdık.

KYK bursları

T.C. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü, her yıl ekim ve kasım ayları içinde başvuruları kabul ediyor. Ayda 400 TL olan bursu almaya hak kazananlar ocak ayı itibariyle açıklanıyor. Bursa başvurmak için http://www.kyk.gov.tr/ adresinden istenen bilgilerin doldurulması yeterli.

Türk Eğitim Vakfı

Bugün 210 bin öğrencinin yararlandığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursu, yükseköğretim okumaya hak kazanmış öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışında acı olay, doğal afet gibi olaylarda zarar gören öğrencilere, engelli öğrencilere ve yetiştirme yurdunda barınıp üniversite okumaya hak kazanmış öğrencilere veriliyor. Üniversite lisans öğrencilerine verilen güncel burs miktarı 400 TL olup ekim ve haziran ayları arasında olmak üzere 9 ay boyunca veriliyor. Burs başvurusu TEV’in web sitesinde duyurulan başvuru formunun doldurularak, istenen diğer belgelerle birlikte kuruma gönderilmesiyle yapılıyor. Başvuru formu için eylül ayı başı itibariyle TEV web sitesi takip edilmeli.

TÜBİTAK

TÜBİTAK da lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veren kurumlar arasında. Çok çeşitli kıstaslarca burs vereceği öğrencileri belirleyen kurumun bursları, 750 TL ile 2 bin TL aralığında değişiyor. Burs, lisans hazırlık sınıfında da verilmekte olup lisans öğreniminin normal eğitim sürecinin sonuna kadar devam ettiriliyor. Çift anadal öğrencileri için ise burs süresi LYS sonucuna göre, kayıt yaptırdığı programın normal bitirme süresinden bir yıl sonrasına kadar sürüyor. Başvurular Eylül - Ekim tarihleri arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılıyor.

Vakıflar Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) de KYK Genel Müdürlüğünün burs başvurusuna paralel zamanlarda başvurusunu açıp ocak ayının son aylarında sonuçları yayınlıyor. Bursa başvuru süreci internet üzerinden işliyor. Burs başvuru duyuruları http://www.vgm.gov.tr/üzerinden yayınlanıyor. Aylık 200 TL burs veriliyor. Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere ‘özel eğitim yardımı’ adı altında bir kereliğe mahsus, aylık 1000 TL burs da veriyor.

ÇYDD

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından, maddi durumu yeterli olmayan, başarılı, devlet üniversitelerinde okuyan, çağdaş değerlere sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, sigara içmeyen ve öğrenim harç kredisi veya bursu haricinde burs almayan öğrencilere burs veriliyor. Daha fazla bilgi için: http://www.cydd.org.tr

Çağdaş Eğitim Vakfı

Üniversite öğrencilerine aylık 150 TL burs veren Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) bursuna başvuru web sitesinde belirtilen tarihlerde 0212 361 41 52 nolu faksa veya nalan@cev.org.tr adresine yapılıyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler sözlü mülakata alınıyor. Burs yalnızca İstanbul’daki öğrencilere veriliyor.

Farklı kurumlar

Burs verenler arasında Vehbi Koç, Yaşar Eğitim ve Kültür, Toplum Gönülleri, boydak Eğitim ve Kültür, Sema Yazar Gençlik, sağlık ve Eğitim, Hacı Ömer Sabancı, Hüsnü M. Özyeğin vakıflarıyla belediyeler gibi kurumlar da bulunuyor.

Yabancı Hükümet Bursları

İkili ilişkiler çerçevesinde Türk öğrenciler için her sene yabancı hükümetler tarafından, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burslar sağlanmakta. Her ülke burs başvurusu için kendi koşullarını belirliyor. Duyurular http://abdigm.meb.gov.tr/ adresinden yayınlanıyor.

Jean Monnet Burs Programı

Jean Monnet, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulan ve Türkiye’nin en köklü uluslararası tabanlı burs programı. Bursiyerlere en az 3 en fazla 12 ay süresince verilen burs programına, programın desteklediği çalışma alanları kapsamında; not ortalaması, yabancı dil yeterlilik düzeyi gibi kriterleri karşılayan, lisans düzeyi son sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademik veya idari personeller ile kamu veya özel sektör personelleri başvurabilir. Adaylar öğrenim görmek veya araştırma yapmak istedikleri AB üyesi ülkeyi ve üniversiteyi kendileri belirliyor. Başvurusu kabul edilen adaylar ayrıca yazılı sınav ve mülakata giriyor. Daha fazla bilgi için: http://www.jeanmonnet.org.tr

İlk mezuniyet heyecanı

2011 yılında kurulan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ilk lisans mezunlarını vermenin heyecanını yaşadı

İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi, bu yıl Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde ilk lisans mezunlarını, Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise ilk önlisans mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde ayrıca Prof. Dr. Çağrı Erhan, düzenlenen devir teslim töreniyle İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ tarafından cübbesi giydirilerek rektörlük görevine başladı.
Törende konuşan Prof. Dr. Üçtuğ, “Kurucusu olduğunuz ve tek başınıza başlayıp bir noktaya getirdiğiniz üniversitenin mezunlar vermesi, bu gençlerin hayata atılması ve yaşamın birer parçası haline gelmesi gerçekten beni çok gururlandırıyor” diye konuştu.
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ’dan görevi devralan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, kendisine teşekkür ederek, “İnşallah onun attığı temelleri biz de ileriye götüreceğiz ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ni sadece Türkiye’de değil Avrupa’da ve dünyada da bilim alanında hak ettiği yere taşımaya çalışacağız” dedi.
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ise konuşmasında “İnsanları ölümsüzleştiren şeyin, arkasında bıraktığı eserler olduğuna inanıyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Sizin de çağın ötesinde kalıcı eserler bırakmak için tüm gücünüzle çalışacağınızdan şüphe duymuyoruz. Mezun oluyorsunuz ancak sürekli ilerlemeye devam edeceksiniz. İş dünyasında ayakta kalmak sürekli kendini geliştirmek ve araştırmacı olmakla mümkün.”

Anonim Şirketlerde sorunlar tartışıldı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, Anonim Şirketlerde Güncel Sorunlar başlıklı eğitim düzenlendi. Oturum başkanlığını Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Şükrü Saraç’ın yaptığı toplantıya, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. HASAN Pulaşlı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Şahin, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Yasaman ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Ayoğlu konuşmacı olarak katıldı.
Akademi ve yargı dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren toplantıda anonim şirketlerde azınlık haklarının teminatı olan mahkemelerin vereceği hızlı ve etkin kararlar ile azınlık haklarının korunabileceği belirtildi.
Ayrıca İsviçre Federal Mahkemesi kararları ışığında haklı sebeple fesih davalarında feshin son çare olarak uygulanması gerektiği ve bölünme yönteminin etkili şirketlere en az zarar veren bir yöntem olabileceği üzerinde duruldu.

Zorbalar örnek alır

İKBU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysuda Kölemen, Bağcılar’daki ortaöğretim kurumları idarecilerinin katıldığı “Okullarda Zorbalık” çalıştayında, zorbalık hakkında bilgi verdi.
Zorbalığın çocuklar arasında kasıtlı, tekrarlanan, karşısındakine zarar veren kelimeler ve isim takma, tehdit ve dışlama gibi diğer davranışlar olarak tanımlandığını belirten Kölemen, zorbaların genellikle yaptıklarının başkaları tarafından izlenmesinden hoşlandıklarını ifade etti. Kölemen zorbalık türlerini fiziksel, sözel, duygusal, cinsel ve siber zorbalık olarak sıraladı.
“Yetişkinlerin görevi çocukları korumaktır. Erkek çocukların kendilerini koruyabileceklerini varsaymayın. Erkek çocuklar hem fiziksel, hem de psikolojik zorbalığa biraz daha fazla mazur kalırlar” diyen Kölemen, şu önerilerde bulundu:
“Öğretmenler davranışları ile farkında olmadan zorbalığa örnek olabilirler. Ayırımcı sözlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Öğretmenler asla döverek, bağırarak, iterek ceza vermemelidir. Her aşamada suçlayıcılıktan uzak, sakin, uzlaşmacı davranmakta yarar vardır. Okul yönetimi ne öğrencileri, ne de öğretmenleri yalnız bırakmalıdır. Erken yaşta müdahale ile hem zorbalık yapan, hem de mağdur olan çocuklar korunmuş olur.”

Mesleğini tanı
Uluslararası ilişkiler

Program, uluslararası ilişkiler alanında güçlü bir entelektüel altyapıya sahip ulusal ve küresel liderler yetiştirmek, uluslararası ilişkiler disiplininin gelişmesine katkı sağlayacak akademik araştırmalar gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Uluslararası İlişkiler Programında, Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Devletler Hukuku, Siyasal Tarih, siyaset Bilimi, Toplumbilim, Ekonomi gibi dersler okutulur. Mezunlar, Dışişleri Bakanlığı, bürokrasinin çeşitli kademeleri, uluslararası örgütler, AB kurumları, uluslararası ve ulusal STK’lar, yazılı ve görsel medya kuruluşları, uluslararası firmalar, bankalar ile turizm sektöründe çalışabilirler.
İKBU’nun ayrıcalıkları
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, dinamik, farklı, uluslararası ve araştırma odaklı öğretim kadrosu ile öğrencileri arasında güçlü bağlar kurarak, hem sınıf içinde hem de sınıf dışında interaktif bir eğitim ortamı kurmayı amaçlar.
Disiplinlerarası eğitim veren bölümümüzde ileri derecede İngilizce bilgisinin yanında ikinci dil öğrenimi de verilir. Bölüm çift anadal ve yandal olanakları da sunar.
Bölümümüz aynı zamanda, kültürlerarası uyum ve diyalog konularına verdiği önemi ve bağlılığını, Erasmus Programı ve dünyanın birçok yerinden üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar yoluyla öğrencileri ve öğretim kadrosu için uluslararası hareketlilik ve staj imkânları sunarak gösterir. Uluslararası değişim programları ile yerel ve uluslararası ölçekte tanınan konuşmacıların seminerleri gibi ders dışı faaliyetlere katılmak, öğrencilerimize ortak değer ve anlayışların oluşmasında aktif bir şekilde rol alma imkânı sağlar.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar