hgs  eokul   lgs   kyk  
  17.04.2024  

2017 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Konuları Nelerdir?

2014 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Konuları Tıklayınız,2014 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Konuları,2014 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Konuları Nelerdir,2014 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Konuları Açıklandı mı,2014 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Konuları Belli Oldu mu,LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Konuları 2014...


Bu sınav (2014 LYS-3) sözel ve eşit ağırlıkçılar için olamazsa olmazı ifade ediyor.Bu sınavda iyi bir derece yakalamak zorunda oldukları malum Peki bu başarı nasıl sağlanacak? Şu hususa dikkat çekmek isterim ki bu sınav net bilgi (ezber) artı bilgiyi doğru yorumlayabilmekle aşılabiliyor.Yani özellikle de bilgi eksiği olmayacak ki doğru bir yorum yapabilelim.Yoksa bilgi tam değilse emin olun cevap da tam olmayacaktır,yanlış yapma olasılığı artacaktır.Bunu unutmamak gerekiyor.

Testlerle alakalı bilgiye geçecek olursak,LYS-3 sınavı 56 Edebiyat, 24 Coğrafya olmak üzere toplam 80 sorudan oluşmaktadır.Edebiyat sorularının 23 tanesi Dil ve Anlatım Konularından, 33 tanesi ise Edebiyat Bilgileri Konularından çıkmaktadır.

Geçen sene, 14 soru Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatından,12 soru da Paragraf konularından çıkmıştır.Bu ayrıntı da önem ifade ediyor.

Coğrafya testi ise, konu dağılımlarına paralel sorular çıkmakta bunlar;Güncel coğrafi-beşeri konular,Türkiye'nin konumu, deniz yolları, ticaret yolları gibi konuları ifade etmekte olup özellikle sorularda dikkatli olup sağlam bir analiz sayesinde başarıyı yakalamanız kaçınılmaz.2014 LYS-3 Edebiyat Konularını aşağıda inceleyebilirsiniz...


2014 LYS-3 Edebiyat Konuları Nelerdir :

1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
3-Halk Edebiyatı
4-Divan Edebiyatı
5-Tanzimat Edebiyatı
6-Servet-i Fünun Edebiyatı
7-Fecr-i Ati Edebiyatı
8-Milli Edebiyat Dönemi
9-Cumhuriyet Edebiyatı
10-Batı Edebiyatı
11-Edebî Akımlar
12-Edebî Sanatlar
13-Şiir Bilgisi
14-Nesir Bilgisi
15-Ayrıca YGS Türkçe Konuları


2014 LYS Coğrafya Konuları Nelerdir:

1-DOĞAL SiSTEMLER

Topografya ve Kayaçlar
Levha Hareketlerinin Etkileri
Levha Hareketlerinin Etkileri
Doğadaki üç Unsur ( Su – Türkiye’nin Su varlığı
Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı
Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye’de Görülen Bitki Türleri
Biyoçeşitlilik
Ekosistemin İşleyişi
Enerji akıcı ve madde döngüsü
Hidroelektrik Potansiyel
Doğadaki ekstrem Olaylar


2-BEŞERİ SİSTEMLER

Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı
Nüfusun Nitelikleri
Göçlerin neden ve sonuçları
Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri
Türkiye’de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği
Türkiye’nin Nufus Politikası


3-EKONOMİK FAALİYETLER

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Doğal ve BeĢeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar


4-MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

Türkiye’nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye’de Hayvancılık
Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
Sanayi ve Turizm (Genel
Türkiye’de Sanayi ve Turizm
Dünya’da Ulaşım ve Ticaret
Türkiye’de ve Ulaşım ve Ticaret
Ekonomik Faaliyetler (Genel


5-ÇEVRE VE TOPLUM

Doğal Afetler
Türkiye’de Doğal Afetler
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri
Doğal Kaynakların Küresel Etkileri
Küresel Çevre Sorunları
Küresel Çevre Sorunları


6-KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER

Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler


LYS-3 2014 Edebiyat Konu Dağılımları
LYS-3 2014 Coğrafya Konu Dağılımları