hgs  eokul   lgs   kyk  
  17.04.2024  

2018’de YGS – LYS sınav sisteminde neler değişti?YGS başvurularının başlamasıyla birlikte açıklanan üniversiteye giriş sistemin-deki değişiklikler, üniversite adaylarında kaygı ve panik duygusunu da beraberinde getirdi.

Adayların, ÖSYM’nin yaptığı bu değişikliklere karşı endişelenmemelerini ve soğukkanlı olmalarını öneriyoruz. Çünkü, bu değişimler bireysel değil, sınava girecek bütün adayları etkileyecek değişimlerdir. Adaylar bundan sonraki süreçte, şartların eşit olduğunu akılla-rından çıkarmadan, sadece sınavlara odaklanarak çalışmalıdır.


ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

LYS’lerde açık uçlu (kısa cevaplı) sorular yer alacaktır.

2018 yılının haziran ayında yapılacak olan LYS’lerde, öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek üzere çok az sayıda açık uçlu soruya yer verilecektir.

Bu soruların dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

LYS - 1 Matematik sınavında 3 soru, LYS - 2 Fen Bilimleri sınavında her branştan birer soru olmak üzere toplam 3 soru; LYS - 3 Edebiyat - Coğrafya sınavında Edebiyat testinden 2, Coğrafya testinden 1 soru olmak üzere toplam 3 soru ; LYS - 4 Sosyal Bilimler sınavında Tarih, Coğrafya - 2 ve Felsefe Grubu testlerinden birer soru olmak üzere, toplam 3 soru ; LYS - 5 Yabancı Dil sınavında ise açık uçlu 3 soru sorulacaktır.

Her bir öğrenci kendi alanında gireceği iki LYS‘de sadece, 6 açık uçlu soru ile karşılaşacaktır. Açık uçlu soruların toplam soru içindeki payı ise % 2-3 civarında olacaktır. 5 oturumlu LYS’lerin her sınavında 3’er soru olmak üzere, tüm oturumlara katılan öğrenciler, toplam 15 tane açık uçlu soru yanıtlayacaklar. Bu soruların cevapları tek kelimelik ya da en fazla 3 rakamdan oluşacaktır.

Yapılan bu değişiklikler adayları kaygılandırmakta ve adaylar soruların nasıl olacağını, işaretlemenin nasıl yapılacağını ve bu soruların nasıl değerlendirileceğini haklı olarak merak etmektedirler.

Kılavuzda yapılan açıklamaya göre öğrenciler, açık uçlu ( kısa cevaplı ) soruların cevabını, cevap kâğıdının ilgili alanına yazacak ve kodlayacaktır. Cevap kâğıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacaktır.

Bu nedenle kodlama işlemine çok dikkat etmek gerekmektedir. ÖSYM, konuyla ilgili olarak, doğru yazılan ancak kodlanmayan veya eksik / yanlış kodlanan cevapların işleme alınmayacağını belirtmiştir.

ÖSYM, açık uçlu soruların değerlendirilmesinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkartılmayacağını açıklamıştır. Bu durum, düzenli ve sistemli çalışan bir öğrenciye avantaj sağlayacaktır.


LYS -1 Matematik Sınavı Tek Oturumda Yapılacaktır.

Yapılan bir diğer değişiklik ise LYS - 1 Matematik - Geometri sınavının artık sadece Matematik sınavı adı altında tek oturumda yapılmasıdır. Bu durumda Geometri dersi soruları önceki yıllara oranla daha fazla önem kazanmıştır.

Örnek ile açıklarsak MF - 3 puan türünde tercih yapmak isteyen aday için Matematik testinin katkısı % 13, Geometri testinin katkısı % 5 iken, yapılan değişiklikle birlikte her iki branşın da katkısı % 18 olarak eşitlenmiştir.


Geciken Aday, Sınav Binasına Alınmayacaktır.

ÖSYM bu yıl ilk defa sınav binasına girişlere süre sınırlaması getirmiştir.

Yeni yapılan açıklamaya göre, adaylar, sınav binalarına saat 10.00 ’da başlayan sınavlara 9.45’ten sonra, 14.30’da başlayan sınavlara ise saat 14.15’ten sonra alın-mayacaktır. Bu durumda sınavın olduğu tarihlerde adaylara ulaşım konusunda dikkatli olmalarını önermekteyiz.


Sınavsız Geçiş Kaldırıldı.

2018 yılı itibariyle meslek ve teknik lisesi öğrencileri 2 yıllık ön lisans programlarına sınava girmeden yerleşemeyeceklerdir.

Ancak, bu öğrencilere ön lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan verilecektir. Bu ek puan OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpılmasından elde edilecek ve YGS’de baraj puanını geçmeleri dâhilinde aldıkları puana eklenecektir.


Eğitim Fakültelerine 240 bin başarı sıralaması getirildi.

2018 yılından itibaren eğitim fakültelerine 240 bin ve üstünde başarı sıralamasına sahip olan öğrenciler yerleşebilecektir.

240 bin başarı sıralaması içerisinde yer almayan adaylar, vakıf üniversiteleri de dâhil olmak üzere öğretmenlik programlarına yerleşemeyecektir. Bu nedenle, eğitim fakültelerini düşünen adayların çalışma düzenlerini yeniden oluşturmalarını tavsiye etmekteyiz.


YGS puan türü ile öğrenci alan Öğretmenlik ve İlahiyat - İslami İlimler Fakülteleri için LYS şartı getirildi.

YGS puan türü ile öğrenci alan, öğretmenlik programlarının tamamı ile İlahiyat bölümlerinde de yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu programlara yerleşmek isteyen öğrenciler de artık LYS puan türüyle yerleşe-ceklerdir. Özel Eğitim Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İlahiyat Fakültelerinin öğretmenlik programları da son değişiklikle LYS puan türüyle öğrenci alacaktır.


Açık Öğretim Programlarına puan türü getirildi.

Önceki sistemde, Açık Öğretimde puan türü bulunmamaktaydı. Son yapılan değişik sonucu, açık öğretim ön lisans ve lisans programlarına puan türü getirilmesiyle, örgün öğretimdeki puan türü ile Açık Öğretim Programlarındaki puan türü aynı olmuştur.