hgs  eokul   lgs   kyk  
  17.04.2024  

2018 PMYO Başvuru Tarihleri Ne Zaman Başlıyor?PMYO Başvuru tarihleri açıklandı. Bu yıl 2018 PMYO YGS Baraj puanı, Başvuru Şartları ve başvuru ücreti ile ilgili detayları sitemizden öğrenebilirsiniz.

PMYO Başvuru tarihleri açıklandı. 2018 – 2019 PMYO için başvuru tarihleri ve YGS Baraj Puanı kısa bir süre önce açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan başvuru açıklamasına göre, adaylar Haziran 2018 tarihleri arasında ön başvuru yapabilecekler. PMYO Başvuru Tarihi ile ilgili açıklamanın bu yıl gecikmesi başvuru yapacak adaylarda. PMYO Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? PMYO YGS baraj Puanı Kaç? Başvuru Şartları Neler? Sorularının sorulmasına neden oldu. Polis Akademisi Başkanlığının yapmış olduğu açılama adayların sorularına cevap oldu. PMYO YGS Baraj Puanı ve PMYO Başvuru Şartları ile ilgili detaylı bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.

Polis Meslek Yüksekokulları olan PMYO, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı kontenjanları için polis alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bu yıl 2 bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 3 bin polis öğrencisi alınacağı açıklandı. Polis başvuru tarihlerinin geçmişteki yıllara göre, adaylarda bu yıl polis alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda endişeli bekleyişe neden olmuştu. Yapılan açıklama sonrasında başvuru yapacak olan adaylar rahat bir nefes aldılar.

PMYO BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

Başvuru tarihlerinin belli olması sonrasında, başvurusu nasıl yapılacak merak edilen konular arasında yer aldı. İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar, gerekli evrakların teslimi için şahsen başvuru yapacaklar. Başvuru ve sınav merkezleri ile ilgili bilginin Temmuz 2018'de Polis Meslek Yüksek okulunun resmi internet adresi (http://pmyo.pa.edu.tr) duyurulacağı alınan bilgiler arasında. Başvuru yapacak olan adayların Temmuz ile Temmuza 2018 tarihleri arasında gerekli belgeleri ile müracaat komisyonuna teslim etmeleri gerekiyor.

PMYO Başvurularında İnternet üzerinden yapılan Ön Başvuru Müracaat Olarak Sayılmayacak!

İnternet üzerinden yapılan ön başvurunun sınava müracaat olarak sayılmayacağının özellikle altı çiziliyor. İnternet üzerinden başvuru yapan adayların belirtilen tarihler arasında istenilen evrakların teslimini yapmamaları durumunda başvuruları geçersiz sayılacak.

PMYO BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

PMYO Sınav Ücretleri geçen yıl 50 TL olarak belirlenmişti. Bu ücretinde Haziran 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yatırılması gerekiyor. Sınava başvuracak olan adaylardan Emniyet Teşkilatı personelinin şehit veya vazife malulü kapsamındaki eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmayacağı öğrenildi.

PMYO ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, adaylarda alınacak şartlar aşağıda verilmiştir.

T.C vatandaşı olmak, Lise veya dengi okul mezunu olmak ya da 4.sınıfında okuyor olmak, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı kapsamında herhangi bir puan türü üzerinden en az 270 puan almış olmak gerekmektedir. 1991-1998 tarihleri arasında doğmuş olmak, Bayanlar için 1,62 ve erkekler için ise en az 1,67 olmak, Sağlık şartlarını taşımak, Alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddeler yüzünden tedavi görmemiş olmak, Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bulunmamak, Güvenlik araştırmasından olumlu çıkmak, Silah taşımaya ve silah kullanımına engeli bulunmamak gerekmektedir. Ayrıca kilo ve boy oranı açısından beden kitle endeksi kapsamında değerlendirilmek, Yüz kızartıcı işlerde çalışmamış olmak, Kötü şöhretli bir kişi olarak anılmamak, Herhangi bir siyasi partiye veya koluna üye olmamak gerekli görülmektedir.

POMEM nelerden oluşur?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü aşağıdaki Büro Amirliklerinden oluşur;

a) İdari Büro Amirliği,
b) Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği,
c) Eğitim Büro Amirliği,
ç) İşlemler Büro Amirliği
d) Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği.

Öğrenci Adaylığı Büro Amirliğinin görevleri

Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği;
a) Sınavı kazanan öğrenci adaylarının eğitim merkezlerine planlamasını yapmak,
b) Sınavı kazanan öğrenci adaylarının, sağlık kurulu raporu aldırılmasını ve raporların Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına incelettirilmesini sağlamak,
c) Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporu olumsuz olanlar, raporunu tamamlamayanlar ile adaylıktan vazgeçenler hakkında gerekli işlemleri yürütmek,
ç) Öğrenci adaylarının güvenlik tahkikatlarının yaptırılmasını sağlamak,
d) POMEM Müdürlüklerine planlanan öğrencilerin kesin kayıt yaptırana kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
e) Öğrenci adaylarının askerlik işlemlerini yürütmek,
f) Öğrenci adaylarının taahhütname ve kefalet senedi ile ilgili işlemlerini yaptırmak,
g) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,
ğ) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

Eğitim Büro Amirliğinin görevleri

Eğitim Planlama ve Geliştirme Büro Amirliği;
a) POMEM’lerin dönemlik eğitim-öğretim takvimini hazırlamak,
b) Okutulacak dersleri ve eğitim öğretim müfredatını belirlemek,
c) Mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre gerekirse diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak müfredatların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
ç) POMEM eğitimlerinde kullanılacak kaynak kitap ve yardımcı malzemelerin belirlenmesi ve temin edilmesi için gerekli çalışmalar yapmak/yaptırmak,
d) Mezuniyet başarı derecesinin belirlenmesinde esas alınacak ders sıralamasını yapmak,
e) Polis meslek eğitimlerinin geliştirilmesini sağlamak, görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla yerinde incelemeler yapmak/yaptırmak,
f) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak
g) POMEM’den mezun olan öğrencilerin Uygulamalı Mesleki Eğitim Programlarını hazırlamak ve uygulanmak üzere ilgili birimlere göndermek,
ğ) Uygulamalı mesleki eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,
h) Uygulamalı mesleki eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,
ı) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,
i) POMEM’lerde derse giren eğiticilere yönelik verilebilecek her türlü kurs, seminer, konferans gibi faaliyetlerin koordinesini sağlamak,
j) POMEM’lerdeki öğrencilere yönelik yapılacak olan ders dışı faaliyetler ve etkinlikleri koordine etmek,
k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,ile görevlidir.

İşlemler Büro Amirliğinin görevleri

İşlemler Büro Amirliği;

a) POMEM kapasiteleri ve Personel Dairesi Başkanlığından alınacak kadro miktarına göre eğitime alınacak erkek ve bayan öğrenci sayısını belirlemek ve sınav işlemleri için ilgili birime göndermek,
b) 08/05/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen, öğrencilerin izinler dışında kalan izinleri ve sosyal faaliyetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
c) POMEM ve Polis Eğitim Merkezlerinin personel, öğrenci, fiziki mekân, araç ve gereçlerine ilişkin istatistikî kayıtları tutmak,
ç) PEM’ler ile ilgili işlemleri takip etmek,
d) Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin sonradan ortaya çıkan rahatsızlıkları ile ilgili işlemleri Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,
e) Öğrencilerin diploma, öğrenci kimlik kartı ve benzeri matbu evraklarını bastırmak ve dağıtmak,
f) Mezun olan öğrencilerin atanması ile ilgili işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,
g) POMEM’lerin personel ve eğitici ihtiyacını tespit ederek ilgili Daire Başkanlığına atama işlemleri için talepte bulunmak,
ğ) Eğitim merkezlerinin teşkilatın diğer birimleri ve kamu kuruluşları ile faaliyetlerini koordine etmek,
h) POMEM Müdürlüklerine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetine kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
ı) Öğrencilere disiplin kurulu tarafından verilen POMEM’den çıkarma cezası ile ilgili işlemleri yürütmek ve arşivini tutmak,
i) Giriş şartlarını taşımadıkları sonradan belirlenen, girişle ilgili nitelikleri sonradan kaybeden, POMEM’den ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmek ve arşivlemek,
j) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,
k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliğinin görevleri

Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği;
a) Kursun planlanacağı eğitim birimlerini tespit etmek ve kursiyer planlaması yapmak.
b) Kursa katılmaya hak kazanan personel ile ilgili onay ve tebligat işlemlerini yapmak,
c) Komiser yardımcılığı kursunu kazanan kursiyerler hakkında adli ve idari soruşturma olup olmadığı ile ilgili işlemleri takip etmek.
ç) Kurs çalışma takvimini hazırlamak,
d) Kursta okutulacak dersleri belirlemek, müfredatı oluşturmak ve kitap/kaynakça hazırlamak/hazırlatmak,
e) Kursiyerlere yönelik ders saatleri dışında verilecek olan ders dışı eğitim, konferans ve seminerlerle ilgili işlemlerinin takip edilmesini ve yürütülmesini sağlamak,
f) Kurs sonu uygulamalı eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak
g) Uygulamalı eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,
ğ) Uygulamalı eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,
h) Kursiyerler için diploma/sertifika hazırlamak, bastırmak ve düzenlenmesini sağlamak,
ı) Kursun ve müfredatların iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak/yaptırmak,
i) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,
j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.